Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Analiza i opracowanie dokumentów Zobacz
Czytelnictwo Zobacz
Historia książki i bibliotek Zobacz
Historia kultury Zobacz
Komunikacja społeczna i medialna Zobacz
Kształcenie w zakresie bibliotekarstwa Zobacz
Metody zarządzania Zobacz
Nauka o książce, bibliotece i informacji Zobacz
Projektowanie i ocena systemów i usług informacyjnych i bibliotecznych Zobacz
Społeczne konteksty działalności biblioteczno-informacyjnej oraz problematyka użytkowników informacji Zobacz
Systemy komunikowania w nauce Zobacz
Zagadnienia wydawnicze i księgarskie Zobacz
Źródła i wyszukiwanie informacji Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/